ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ - ПСИХОЛОГ МАРИАНА ТУПАРОВА

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ФИРМЕНО КОНСУЛТИРАНЕ


ПСИХОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ - Мариана Тупарова - Пловдив - помощ при стрес, страх, емоционални кризи, индивидуални психологични консултации, семейно консултиране.

Психолог, психотерапевт Мариана Тупарова - Пловдив.

Какво всъщност са психолозите?
Защо хората дават пари, за да разказват за своите проблеми?
И кога е нужно да се обърнеш към психолог ?
Функциите на психолога не са разбираеми за всички.
Защо е нужен на здравия човек, ако той и така си е здрав?
Обръщението към психолога плаши.
« ПСИХОЛОГ ! Да не съм луд ? ». 

За съжаление, нашето общество още не е привикнало към такова явление като психотерапевт и психолог.
За много хора не е понятна разликата между ПСИХОЛОГ, психоаналитик, психиатър и психотерапевт. И така , психиатрите - това са специалисти с медицинско образование, лекари.
Психиатрията, като област от медицината разглежда емоционалните проблеми като форма на болест.

Психолог, психотерапевт - кабинет в Пловдив - Мариана Тупарова.

Не бива да забравяме, че много направления в психотерапията са били създадени именно от психиатри. Едно от тези направления се явява психоанализата, открита от Зигмунд Фройд, а неговите последователи започнали да се наричат психоаналитици. Съществуват още много други направления в психотерапията, като например когнитивна психотерапия, лого терапия, гещалт терапия и т.н.

С психотерапия се занимават не само психиатрите, но и психолозите. Психолозите нямат медицинско образование и работят с психично здрави хора. Те провеждат консултации, занимавайки се с диагностика и психотерапия, използвайки методите на едно или няколко направления. В случай, че е необходимо медицинско изследване и лечение, те препращат към психиатър.

Нека се опитаме да разберем какво може да предложи един добър психолог на нормалния човек с нормални, човешки потребности. На първо място, психолога ще Ви изслуша. Това никак не е малко. Възможността да говориш сама по себе си освобождава от много душевни неприятности.

Добрия психолог ще ви изслуша внимателно, дори по внимателно от приятеля (ката), който, (която) не се сдържа да сподели СВОИТЕ проблеми.

Психолога ще ви слуша внимателно, защото ще дойде момент за вмешателство. Това ще бъде обаче, не стереотипен «съвет от психолог», каквото е разпространеното заблуждение. Психолога не е гуру всезнаещ и не претендира за тази роля. Той не знае всичко, което знаете Вие за себе си, но затова пък той знае как да намира решения, и ще Ви предостави това знание на Вас. 

Дори знаейки решението, той няма да Ви го натрапва, той само ще се постарае да Ви покаже изхода и ще се опита заедно с Вас да намери и други варианти, но най-важното е, решението, което ще бъде взето да бъде Ваше.

Не бива да се недооценяват уменията на психолога. Той дълго е изучавал това, което е нужно, за да се достигне душевен комфорт и знае как е устроено съзнанието.

А как да се избере добър психолог ? Никой не притежава достатъчно знания, та още от пръв поглед да прецени пред добър специалист ли стои, или не. Но има един прост способ, който много рядко дава грешка: между вас с психолога, трябва да се установи взаимна симпатия.

ПСИХОЛОГ , ПСИХОТЕРАПЕВТ в Пловдив

тел.: 0895 714 018

©2009 - 2013 - www.psyholog.eu - Всички права са запазени.